360 graden feedback360° feedbackis het instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit instrument gaat het om het genereren van feedback, door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie.

Door het verschil tussen het zelfbeeld en het beeld van anderen op competenties kunt u een duidelijke analyse maken van de ontwikkelpunten van de persoon welke feedback ontvangt.

U kunt anonieme of niet-anoniem 360° feedback processen uitvoeren in praktisch elke denkbare workflow. Robuust Assessment faciliteert 360° feedback met uw of onze competenties. De feedback ontvanger ontvangt tevens het werkboek 360° feedback.

Behalve 360° feedback is het ook mogelijk om gebruik te maken van 90° of 180° feedback. Het verschil is het aantal feedbackgevers.

Download voorbeeld rapportage