Het selectie assessment dient ter ondersteuning van de besluitvorming in een interne of externe sollicitatieprocedure, als objectieve ‘second opinion’ ter aanvulling op de reeds aanwezige indrukken, beelden en inschattingen met betrekking tot de capaciteiten en mogelijkheden van de kandidaat.

Vooraf aan het assessment wordt met de opdrachtgever een functie analyse gemaakt. Waarbij niet alleen de harde criteria ter sprake komen maar ook kenmerken van de werkomgeving. Aan de hand van het gesprek wordt het gedrags- en persoonlijkheidsprofiel samengesteld.

Na het opstellen van het profiel wordt door ons het test programma samengesteld welke de volgende onderdelen bevat;

  • Intake gesprek en biografisch interview met de kandidaat
  • Talenten en Motivatie analyse (“blauwdruk” persoonlijkheid)
  • Meerdere capaciteiten analyses (werk- en denk niveau)
  • Competentie gericht interview (STARR methodiek)
  • Optioneel: Praktijk simulatie (rollenspel)
  • Bespreken en toetsen voorlopige resultaten met kandidaat
  • Opstellen rapportage

Snelheid van het onderzoek

Dezelfde dag worden de uitkomsten van het onderzoek besproken met de kandidaat en wordt aan de opdrachtgever telefonisch terugkoppeling gegeven. Het onderzoek wordt afgenomen door een ervaren psycholoog of een voor dit doel gecertificeerde gedragsdeskundige.

Rapportage

De uitgebreide schriftelijke rapportage wordt binnen 5 werkdagen toegezonden. Deze rapportage bevat behalve de samenvatting en conclusie tevens een gedetailleerd overzicht van de geteste deelgebieden en bijbehorende resultaten. De gedetailleerde rapportage bevat tevens coaching tips voor de leidinggevende.

Toepassing

  • Bij interne en externe sollicitatie procedure
  • Bij reorganisatie