Potentieel AnalyseMet de Potentieel Analyse wordt het potentieel van de deelnemer getoetst aan een in de toekomst te behalen niveau en richting. Het gaat hier doorgaans om een vraag op middellange termijn, zowel qua tijdspanne (2-4 jaar), als qua niveau.

Aan de hand van taakverwachtingen wordt bepaald welke talenten de deelnemer in huis heeft en welke stappen hij/zij moet nemen om deze talenten in de praktijk te kunnen benutten. Hierbij wordt aangegeven wat de deelnemer aan ondersteuning nodig heeft en in welk soort werkomgeving hij/zij het best tot zijn recht komt.

Gericht op de toekomst
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een potentieel onderzoek. Door reorganisatie moet een nieuwe werkplek worden gevonden. De huidige werkplek sluit niet aan bij de persoonlijke mogelijkheden. Het gaat goed, maar er is behoefte om te onderzoeken of ‘er nog meer in zit’. Er is behoefte om een scholingsroute op persoonlijke maat uit te stippelen. Het is een vast onderdeel van het personeelbeleid dat erop gericht is pro- actief te sturen.

Beroepsprofiel
Een potentieel onderzoek start met de vraag wat de kandidaat, de leidinggevende of de personeelsmanager te weten willen komen aan de ene kant en met de mogelijkheden die de organisatie te bieden heeft aan de andere kant. Sporen de verwachtingen en mogelijkheden die men over en weer heeft van de mogelijke uitkomsten van het onderzoek met elkaar?

De uitvoering van het onderzoek begint met het in kaart brengen van de motieven en interesses. Dat gebeurt met behulp van een biografisch gesprek, een potentieel analyse en een beroepsinteresse analyse. De uitkomsten van dit onderzoek geven een indruk van de richting en fase van de beroepsontwikkeling, het zogenaamde beroepsprofiel. De gewenste beroepsontwikkeling wordt geconcretiseerd in werkzaamheden die daarbij passen en de daarvoor te ontwikkelen vaardigheden. Voor de analyse van dit laatste wordt gebruik gemaakt van capaciteitentests. De kandidaat en de opdrachtgever ontvangen een geschreven beroepsprofiel aan de hand waarvan zij samen vervolg stappen kunnen plannen.

Toepassing

  • Bij vaststellen doorstroom mogelijkheden
  • High potential (HIPO) indentificatie
  • Bij functie/rol verandering
  • Bij re-organisatie
  • Bij outplacement